STRONA GŁÓWNA

Untitled Document

Posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAZ/0482/OWOK/12 oraz wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Jestem członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr MAZ/BO/0738/07. Obecnie na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego związanego z praktyczną realizacją procesów budowlanych świadczę następujące usługi:

  1. Pełnię funkcję inspektora nadzoru - rzetelnie reprezentuje interesy inwestora na budowie oraz nadzoruję prace budowlane. Inwestor ma pełne prawo do ustanowienia inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu.
    • Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego eliminuje ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów związanych z błędami i zaniedbaniami wykonawcy robót budowlanych. Inspektor zapewnia bieżącą opiekę nad inwestycją, a koszty związane z ustanowieniem inspektora nadzoru są niewielkie w porównaniu do kosztów eliminacji błędów wykonawcy.
  2. Pełnię funkcję kierownika budowy - inwestor ma obowiązek zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, zorganizowania procesu budowlanego i zapewnić ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie kwalifikacje. W oparciu o posiadane uprawnienia budowlane i szerokie doświadczenie oferuję właściwe zorganizowanie i wykonanie robót budowlanych.
  3. Przeprowadzam okresowe przeglądy techniczne budynków - obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
    • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
    • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

"AKPA" Adam Mirkowski
ul. Źródlana 6, 05-600 Grójec

Adam Mirkowski
tel. +48 606 331 009

email: biuro@nadzorybudowlane24.pl