STRONA GŁÓWNA

Untitled Document

Posiadam uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr MAZ/0482/OWOK/12 oraz wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej. Jestem członkiem Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr MAZ/BO/0738/07. Obecnie na bazie wieloletniego doświadczenia zawodowego związanego z praktyczną realizacją procesów budowlanych świadczę następujące usługi:

Podstawowe obszary naszej działalności:

  • nadzory budowlane inwestorskie, pełnobranżowe,
  • przedsiębiorstwo budowlane
  • wykonywanie kosztorysów,
  • inwentaryzacje budowlane,
  • okresowe kontrole budynków,
  • oceny stanu technicznego budynków
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków - "świadectwa energetyczne"

Oferujemy kompleksowe rozwiązania dla inwestorów. Każdy projekt jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.